Ertzaintza Euskadi.eus logotipoa

Ikasketa-maila

Ertzaintzako agenteen batez besteko prestakuntza maila goi-mailako batxilergoan edo lanbide heziketako 2.mailan kokatzen da. Bestalde, nabarmentzekoa da unibertsitate-ikasketak egin dituzten agenteen ehunekoa.

Ikasketa maila

Lege-informazioa

  • © 2011 · Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco